Prijavitelj in partnerji: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Starše, Občina Hoče-Slivnica, Gradnje Starše d.o.o., Prostovoljno gasilsko društvo Bohova

Obdobje izvajanja: september 2018-junij 2019

Opis: Namen operacije je nadgradnja klasičnih čistilnih akcij, kot so se izvajale doslej, z nekoliko bolj sistemskim pristopom ter širšo animacija prebivalstva. Pričakujemo, da bomo preko promocije v okviru operacije dosegli oz. animirali večje število ljudi in s tem večjo osveščenost glede pomena varstva okolja in pravilnega ravnanja z odpadki.

Aktivnosti:

 • Izvedba motivacijsko-izobraževalne delavnice za koordinatorje čistilne akcije
 • Nabava materiala za izvedbo čistilne akcije
 • Oblikovanje in tisk zloženk ter plakatov
 • Izvedba čistilne akcije in odvoz odpadkov

Cilji operacije:

 • Izboljšanje stanja okolja
 • Dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva v širšem obsegu kot doslej
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Izvedba enovite promocije na območju celotnega LAS-a
 • Vzpostavitev sodelovanja med občinami LAS pri skrbi za okolje

Pričakovani rezultati:

 • Čistejše okolje
 • Dvignjena ozaveščenost prebivalstva
 • Izveden prenos znanja med generacijami
 • Izvedena promocija na celotnem LAS območju
 • Sodelovanje med občinami na LAS območju

Vrednost operacije: 5.570,00 €

Višina sofinanciranja: 4.049,04 €

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren PGD Bohova.

Povezave:

Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/

Povezava na spletno stran EU, namenjeni EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Več informacij o LAS Lastovica najdete na: http://www.lastovica.si