PGD Bohova
Bohova 2a, 2311 Hoče

T: 031 411 880
E:  info@pgd-bohova.si
F: @PGDBohova

O DRUŠTVU

Prostovoljno gasilsko društvo Bohova je bilo ustanovljeno leta 1932. Smo gasilsko društvo II. kategorije in delujemo pod okriljem Gasilske zveze Maribor. Skupaj z PGD Hoče in PGD Hotinja vas tvorimo Gasilsko poveljstvo občine Hoče-Slivnica.  

Gasilci opravljamo preventivne in operativne naloge varstva pred požari in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami   na območju požarnega rajona   (Bohova, Rogoza, del Spodnjih Hoč – od pokopališča do železniške postaje oz. severni del Miklavške ceste, Letališka cesta, Flisova ulica, Miklavška cesta) ter v skladu z operativnim načrtom gasilskega poveljstva občine Hoče-Slivnica na območju celotne občine.

POŽARNI RAJON