Prijavitelj in partnerji: Občina Hoče-Slivnica, Prostovoljno gasilsko društvo Bohova

Obdobje izvajanja: september 2018-junij 2019

Opis: Območje naselja Bohova se nahaja na obeh straneh regionalne ceste med Hočami in Mariborom, ob kateri je speljana tudi t.i. traktorska pot, ki poteka med Hočami in Mariborom in je priljubljena pot za hojo, tek, kolesarjenje, rolkanje in druge oblike rekreacije. Na tej povezavi je mogoče srečati tudi rekreativce, ki se sem pripeljejo z avtomobili. Naselje Bohova svojim občanom in vsem uporabnikom priljubljene točke ne more ponuditi mesta, kjer bi se lahko ustavili in se spočili, otroci pa bi se lahko varno igrali pod njihovim nadzorom. Zato bi postavitev igral v Športnem parku Bohova doprinesla k izboljšanju stanja lokalne infrastrukture tega območja, tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za obiskovalce in rekreativce, ki uporabljajo bližnje rekreativne površine.

Občina Hoče – Slivnica želi na tem območju izboljšati razpoložljivo športno infrastrukturo, ki je sedaj omejena na površine za tek, hojo, kolesarjenje ipd. Izboljšana infrastruktura v okviru športnega parka bo izboljšala tudi kakovost izvajanja t.i. poletnih taborov, ki jih občina vsako leto organizira za osnovnošolske otroke v času poletnih počitnic. Igrala bodo na razpolago celo leto.

Aktivnosti:

  • Dobava in postavitev otroških igral
  • Izvedba dogodka
  • Pogostitev

Cilji operacije:

  • Izboljšanje stanja lokalne infrastrukture s postavitvijo igral
  • Privabiti lokalno prebivalstvo k preživljanju prostega časa na prostem, k rekreaciji in h gibanju
  • Izvesti promocijski dogodek

Pričakovani rezultati:

  • Izboljšanja lokalna infrastruktura
  • Izveden promocijski dogodek

Vrednost operacije: 21.171,00 €

Višina sofinanciranja: 14.789,00 €

Povezave:

Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/

Povezava na spletno stran EU, namenjeni EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Več informacij o LAS Lastovica najdete na: http://www.lastovica.si